Haugen Vald

Øverste halvdel av Haugen Vald fra øvre grense mot Nesjan (rød strek) nedover mot Kåtthølen. Foto: A. Hamstad.I Rennebu like nord for tettstedet Voll og Rennebu Kirke, på vestsiden av Orkla ligger Haugen gårdene. Her tilbys det nå fiske på en ca. 700 meter lang, tildels meget lettfisket elvestrekning som fiskes fra vestsiden av elven. Det selges kun 4 kort pr. døgn, og det kan fiskes med alle typer lovlig redskap, såvel mark som sluk og flue.

Det er nok fluefiskeren som kanskje vil finne valdet mest interesant, blant annet fordi det er godt drag i elva stort sett over hele valdet. Unntaket er den øverste tredjedelen av strekningen som er relativt bred og stilleflytende. Dette området kan imidlertid i perioder by på riktig godt ørretfiske, og tørrfluefiske etter grovvokst elveørret er slett ikke å forakte.

Haugen grenser oppstrøms mot Nesjan Vald, og det er bredt og relativt stilleflytende i starten. For den som ønsker å forsøke seg på sjøørreten så er dette et riktig så godt alternativ. Særlig når det lir litt utpå sommeren. Etterhvert smalner elveløpet inn, og djupåra blir mer markert inn mot østbredden av elven. Omtrent midt på valdet ligger Kåtthølen, og denne fiskes enkelt og greit fra Haugensiden av elven. Det er lett vadbart i området, og det er ikke behov for særlig lange kast. Nedenfor Kåtthølen dreier elva svakt mot nordvest, og det der fortsatt godt drag i elva. Her finner man flere mindre høler på rekke og rad helt ned mot nedre grense på valdet. Djupåra renner også her mot motsatt elvebredd. Det forkommer motfiske fra motsatt elvebredd med alle typer lovlig redskap.

Øvre halvdel av Haugen vald sett fra vest mot øst (riksveisiden). Foto: A. HamstadHaugen fisker stort sett godt på alle vannføringer, men kanskje best på fra middels til lav vannføring. Det er imidlertid vel verdt å forsøke Kåtthølen på høy vannføring da det ofte står større fisk i dette området. Da hender det ikke så rent sjelden at fisken går helt inntil land også på Haugensiden, og den kan da ta agnet helt inntil "landtorva". Valdet er som nevnt både lettvadet og -fisket, og det er kun en kort spasertur ned til elven fra nærmeste parkeringaplass.

Når det gjelder overnatting i nærheten av Haugen Vald, er det nærmeste hyttene på Hoff , 2 meget velutstyrte og komfortable hytter. I tillegg samarbeides det med Ramstad Gård, Bakkin, Lundaløkkja, Nygjerdet, Mærk Leilighet, Høgtun Leilighet, Oppstuggu Høygræva og Hauan. Alle ligger kun en 5-10 minutters biltur fra valdet. 

Ønsker du mer informasjon om. fangster ved valdet, klikker du på denne linken for fangststatistikk! Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har fangsttall eldre enn tilbake til 2002, da dette var første år valdet var utleid via oss.

Haugen vald er støttespiller til organisasjonen "Elvene rundt Trondheimsfjorden.

Priser 2006 - Haugen Vald

Maks 4 kort pr. døgn. Tillatt med alle typer redskap. Motfiske forekommer. Priser er inkl. 25% m.v.a.

Periode

01.06.-24.06.

24.06.-31.08.
Pr. døgn / pers. (uke)

125,- (875,-)

250,- (1.750,-)

Ved å klikke på den etterfølgende linken får du oversikt over ledige fiskekort på Haugen via vårt online bookingsystem. Her kan du betille fiskekort direkte.

For ytterligere informasjon - klikk her! Her finner du "Generelle kjøpsvilkår" ved bestilling av fiske og overnatting.

© Orklaguiden v. K.O.Mærk 2006

Tilbake til hovedsiden