Hårstad Laksevald på Voll

Hårstad Laksevald ligger like nord for tettstedet Voll i Rennebu, ca. 15 km fra Berkåk og E6. Valdet starter like utenfor Rennebu Kirke ved utløpet av bekken Hurunda, like nedenfor "Kjerkbrua", og strekker seg ca. 900 meter nedover på østsiden av elva mot øvre del av "Nesjhølen". Her selges det nå 3 kort på en rimelig lett tilgjengelig og lettfisket strekning

Dette partiet av elva er relativt rolig, men det er finnes flere standplasser for laks langs hele strekningen. Det ble på 1980-tallet lagt ut en del store steiner i elva i dette området, og flere av disse har blitt populære "skjulesteder" for fisk. Øverst på valdet, ved utløpet av bekken Hurunda, er det en fin stryknakke med et relativt hurtigflytende stryk som ender opp i Hoffhølen. Her er det relativt dypt og rolig, men absolutt nok drag i vannet til at det kan fiskes med flue. Sluk og mark i selve Hoffhølen er heller ikke dumt. Fra selve Hoffhølen og nedover går laksen stort sett inn mot den vestre bredden, og det er her man finner det før nevnte steinene.

Like nedenfor midten av valdet fisker man også på en liten strømnakke, der fisken kommer opp langs land på østsiden, og dreier inn mot vest. Fra øya like nedenfor denne stryknakken, og nedover mot Nesjhølen finnes det også standplasser, men disse er ikke helt enkle å fiske, da djuprenna i hovedsak går langs østbredden. I tillegg til laks, så kan Hårstad by på brukbart brun- og sjøørretfiske.

Motfiske forekommer fra vestsiden, fra Hoffhølen, og Nesjan med alle typer redskap, og ønsker man å unngå motfiske, så er muligheten til stede for å kjøpe kortene også på disse valdene.

Atkomsten til valdet er god, og det er ikke mange meter som skal tilbakelegges før man er ved valdet. Sist vinter er det foretatt en forsiktig rydding av elvebredden, slik at tilgjengeligheten stort sett er god langs hele strekningen. Det er også en gapahuk på valdet der man kan søke tilflukt hvis værgudene skulle slå seg vrange.

Er det behov for mer plass å fiske på enn hva Hårstad kan tilby, finnes det muligheter innen kort avstand fra Hoff. Nærmeste nabovald er som nevnt Hoffhølen, Nesjan samt Haugen. Like oppstrøms på samme side - d.v.s. østsiden - av elven ligger Voll & Moan sone B der det er mulig å kjøpe kort til en hver tid (fritt kortsalg). Ellers så finner vi Rokkones , Stavne-Uv, Mesloøyain, Flå, Mærk Vald, og Ramloan innen overkommelig gang- og/eller kjøreavstand (fra 3-400 meter til 8-9 km).

Når det gjelder innkvartering i nærheten, så ligger Litjstuggu på gården Hårstad svært gunstig til kun noen få hundre meter fra øvre del av valdet. Videre tilbyr hyttene på Hoff overnatting i 2 trivelige hytter på motsatt side av elven. Videre nevner vi Bakkin ca 6-700 m fra valdet, samt Kårstuggu på Ramstad Gård ca. 1,5 km ovenfor valdet.

Hårstad Laksevald støtter "Elvene rundt Trondheimsfjorden".

Hårstad Laksevald - priser 2009

Ca. 900 meter på østsiden av Orkla. Maks. 3stenger pr. døgn. Alle typer redskap. Motfiske forekommer fra Hoffhølen og Nesjan. Priser inkl. 25% m.v.a.

Periode

01.06.-26.06.

26.06.-31.08.
Pr. døgn / pers.

140,-

240,-
Pr. uke / pers.

980,-

1.680,-

Ved å klikke på den påfølgende linken får du oversikt over ledige fiskekort ved Hårstad, Hoffhølen og Nesjan Vald, m.fl. via vårt online bookingsystem.

For spørsmål vedr. overnatting og fiske, reservasjon og bestilling/booking - klikk her. På den etterfølgende linken finner du "Generelle kjøpsvilkår" for bestilling av fiske og overnatting

© Orklaguiden AS 2007

Tilbake til hovedsiden