7332
Løkken Verk (Døgnkort fra 12.00 - 12.00 på dagen)

+47 95827078 (17.00-23.00)
post@orklaguiden.no

Stoin

Stoin

Stoin

Klippen midt i elven som splitter elveløpet "oppi Stoin". Foto: K.O.MærkDet er med glede vi nå kan tilby fiske på et svært så spesielt sted i Orkla. Dette gjelder fiske fra vestsiden av elva i området som heter Stoin. En ca. 400 meter lang strekning der det nå selges 3 fiskekort pr. døgn.

Navnet - Stoin - klinger kjent i mange Orklafiskeres ører, hvilket naturligvis har sammenheng med at dette er stedet hvor den lakseførende strekningen i Orkla slutter. Hit kommer laksen, og ikke lenger! Etter å ha tilbakelagt 88 km med stiller og stryk, høler og småfosser, så møter elvas konge til slutt "veggen" her oppe i den sørlige delen av Rennebu.

Stoin sett fra fossen og nedover elva. GApahuken skimtes oppe til venstre. Foto: Leiv Chr. SundsetOg årsaken er ganske enkel. Som bildet øverst til venstre viser splittes elveløpet av en stor klippe midt i elven. Her dannes det to kraftige stryk/små fosser som begge går en liten "rundtur" rundt klippen. Denne rundturen i kombinasjon med høydeforskjellen gjør det umulig for fisken å passere dette hindret. Laksen har i uminnelige tider forsøkt å forsere disse strykene, men møte med den sterke vannstrømmen, som plutselig treffer dem i siden og delvis bakfra halvveis oppe de to fossene, har så langt satt en effektiv stopper for alle forsøk fra Orklas sølvskimrende kraftpakker på videre vandring oppover. Nedenfor klippen samler de to strykene seg i en dyp høl. Etter selve hovedhølen går elva over i et litt mer hurtigflytende parti, og her finnes det flere spennende steder hvor det stopper fisk.

Selve hovedhølen "oppi Stoin". Klikk for stort bildet. Foto: K.O.MærkDet er tillatt å fiske med alle typer redskap "oppi Stoin", og det er kanskje først og fremst mark- og slukfiskeren som finner seg best tilrette her oppe. Imidlertid kan valdet by på utfordringer også for fluefiskeren, da det er godt drag i elva stort sett over hele strekningen. Imidlertid er det enkelte steder vanskelig å bevege seg langs elvebredden. Bunnen er tildels svært steinete og det er også så vidt dypt langs land at det gjør vading vanskelig, stedvis umulig. Dette gjør sitt til at fisket blir nokså stasjonært, da man på enkelte partier av valdet blir henvist til å stå rolig med relativt få meter elvebredd til disposisjon. Videre gjøres det oppmerksom på at det forekommer motfiske med alle typer lovlig redskap.

Laks i østre løp ved Stoin. Foto: Leiv Chr. SundsetDa dette er stoppunktet i elva sier det seg selv at det i løpet av sesongen samler seg en god del fiske her oppe. Men på tross av at det til tider oppholder seg laks i rikelige mengder i dette området, er det ikke dermed sagt at de er enkle å lure på kroken. Kanskje heller tvert i mot! Også her, som stort sett overalt ellers i Orkla, er man avhengig av forholdene og naturens luner før fisken finner det for godt å ta agn. Bildet til høyre viser en laks av det optimistiske slaget i det den gjør et forsøk på å forsere stryket på høyre side av klippen - hvilket den nok dessverre ikke lykkes med. Hvis man tar seg tid til å sitte ved fossen her oppe, så er det nok flere som vil få sjansen til å se laksen i full kraftutfoldelse i det den forsøker å utvide Orklas lakseførende del.

Det faktum at dette området er til dels sterkt berørt av kraftutbyggingen, gjør ytterligere sitt til at det er til tider er vanskelig å lure fisk på land. Området fisker nok best når det er variasjoner i vannstanden, og grunnet reguleringen må det nok en større mengde vann til før det gir seg utslag i økte fangster enn hva tilfellet var før utbyggingen. Er man imidlertid heldig og "træffe godt me tia" så kan man virkelig få det morsomt. Å kjøre laks i slike omgivelser er sannsynligvis ikke noe man gjør hver dag, og det vil ganske sikkert være en opplevelse man vil huske i lang tid. Og det er vel liten tvil om at den småstrabasiøse turen opp til veien, med nyfanget laks på ryggen, blir å betrakte som en ren opptur - ikke bare rent fysisk, men også i psykisk forstand.

Adkomsten til Stoin er nemlig en aldri så liten utfordring. Fra parkeringsplassen og ned til elva snakker vi ikke om mer enn ca. 0,5 km, og man følger en godt anlagt sti ned til elva. Likevel er det ikke til å legge skjul på at det stedvis er nokså bratt. Ikke at det på noen måte er snakk om noe i nærheten av klatring, men man må nok påregne å bli nokså andpusten, samt litt sur i lårene hvis man legger i veg for raskt når man skal tilbake opp i "sivilisasjonen" igjen. Denne lille utfordringen bør imidlertid ikke hindre noen i ta turen ned til laksens endestasjon i Orkla. Det er vel verdt turen, også for de som ikke fisker. Vi gjør oppmerksom på at veien ned mot parkeringsplassen er en avgiftsbelagt bomvei. Bompenger er inkludert i fiskekortprisen.

Fra gapauken "oppi Stoin" har man god utsikt over elva. Foto: Leiv Chr. SundsetSom nevnt er det anlagt en grei sti ned til elva. Videre har grunneierne tilrettelagt strekningen ytterligere ved å bygge en gapahuk på en av de mer spektakulære "tomtene" ved Orkla. Som bildet viser må de siste meterne opp til gapahuken tilbakelegges via stige. Når man da ha nådd toppen vil ha god oversikt over omgivelsen her nede i kløfta, som løper parallelt med E-6 syd for Berkåk. Man har imidlertid ingen som helst føling med nærheten til hovedfartsåra gjennom dalen ganske enkelt på grunn av høydeforskjellen. Her er det elvesuset som rår, og man har virkelig føling av villmark her nede.

Ved å klikke på den etterfølgende linken får du oversikt over ledige fiskekort "oppi Stoin" via vårt online bookingsystem. Her kan du bestille fiskekort direkte via nettet hvis ønskelig.

Når det gjelder overnatting i nærheten av Stoin, blir det nærmeste Feskarstuggu på Grøtte Gård og Bortstuggu Flå. Videre finnes det en rekke gode alternativer innenfor 30 minutters kjøretur.

Priser - Stoin

Ca. 400 meter. Det selges 3 kort/stenger. Tillatt med alle typer redskap. Motfiske forekommer. Priser er inkl. 25% m.v.a. NB! Bompenger på veien ned til Stoin er inkludert i prisen på fiskekortet.
Periode
01.06. - 31.08..
Pr. døgn / pers. (uke)
225,- (1.575,-)
Pr. uke - alle kort
4.725,-

For ytterligere informasjon - klikk her! Her finner du "Generelle kjøpsvilkår" ved bestilling av fiske og overnatting.