Mærk Vald

Ny endring på Mærk Vald fra og med 2011. Mærk inkluderer nå følgende høler; Bruhølen Øst, Larshølen Øst, Jenshølen Øst og Vest, Ravinen Øst og Parris Øst og Vest. Valdet ligger i øvre del av Orkla ca. 20 km nord for E-6 og Berkåk langs RV 700, og ca 100 km sør for Trondheim.

Strekningen er på ca, 2,3 km og er delt inn 3 soner/ pools, og det selges 9 kort/ stenger pr. døgn som fordeles på 3 grupper. Fisket rullerer med 6-timers intervall, noe som sikrer at alle gruppene får prøvd de 3 sonene som strekningen er oppdelt i løpet av et fiskedøgn. I løpet av en uke har man selvsagt fisket over alle de 3 sonene til alle døgnets tider flere ganger.

Valdet starter ca. 90 m oppstrøms Mærk Bru øverst i Bruhølen, kjent som en av de bedre hølene i de øvre deler av Orkla. Dette er en skikkelig "holding-pool" som er fiskbar på stort sett alle vannføringer. Nedstrøms Bruhølen er elva relativt hurtigflytende med en rekke større og mindre høler - øverst like nedstrøms er Larshølen, og etter ca. 600 meter kommer man ned i Jenshølen. Ca. 200 meter nedstrøms Jenshølen starter Ravinen. Bildet viser nederste del av Larhølen, samt Jenshølen og øvreste del av Ravinen. Gul strek viser skille med sone 1 og 2. Foto: A. HamstadDenne delen av valdet fisker vanligvis best på fra middels til lav vannføring (lav vannføring i Ravinen er på det nærmeste påkrevd). I den siste 1/3 av strekningen kryper elva sammen i et trangt gjel før den til slutt vider seg ut igjen i en langstrakt og relativt dyp høl og avslutter i et relativt hurtig stryk. Parris kjennetegnes ved at det her fiskes godt på fra middels til høy vannføring. For den som ønsker litt mer informasjon om de ulike sonene, finnes det en mer detaljert beskrivelse over hele valdet her.

Når det gjelder bruk av fiskeredskap så kan valdet fiskes med både flue, sluk, spinner og mark. Detaljer om fiskeregler finnes her.

Når det gjelder overnatting i tilknytning til Mærk Vald, så kan følgende husvære leies; Mærk leilighet, Oppstuggu Høygræva, Høgtun og Solberg. Andre overnattingstilbud i nærheten er Lundaløkkja og Nygjerdet, alle like ved Mærk Bru.

Mærk Vald - Priser 2011

Maks 9 kort/stenger pr. døgn. Motfiske kan forekomme med alle typer redskap i Bruhølen, Larshølen og deler av Ravinen. Priser er inkl. 25% m.v.a.

Periode

01.06.- 05.06. / 18.06.- 31.08.

05.06. - 18.06.
Pr. døgn / pers.

525,-

350,-
Pr. uke / pers.

3.675,-

2.450,-
Ved å klikke på den etterfølgende linken får du oversikt over ledige fiskekort ved Mærk Vald via vårt online bookingsystem. Her kan du bestille fiskekort direkte.
 
For ytterligere informasjon - klikk her! Her finner du "Generelle kjøpsvilkår" for bestilling av fiske og overnatting.

© Orklaguiden AS 2010

Tilbake til hovedsiden