Ramloan Vald

Navnet Ramloan har valdet fått fra gården som valdet hører inn under. På bildet ovenfor ses gården ned til høyre i bildet (klikk på bildene for forstørret versjon). RV-700 som går mellom Berkåk/E-6 (ca. 27 km) og Orkanger (ca. 43 km) ses nedenfor gården. Ramloan fiskes fra vestsiden av Orkla, og er det siste valdet i Rennebu på denne siden av elva før man kommer til Meldal. Valdet strekker seg fra kommunegrensen og oppover i underkant av ca. 900 meter.

Det er en begrensing på 6 stenger/kort på valdet. Av disse er 1 kort/stang forbeholdt grunneier, mens 5 kort/stenger pr. døgn selges fritt. NB! Hvis man ønsker å disponere valdet helt for seg selv kan også det 6. kortet kjøpes (til ordinær pris). Dette avtales i så fall i hvert enkelt tilfelle.

Øvre del av Ramloan sett fra syd mot nord. Jorhølen midt i bildet. Foto: A. HamstadØverst på valdet er det et rimelig viltert stryk der elva i stor fart renner blant store steiner, og har skapt små, spennende kulper. Dette stryket går over i en skarp sving mot venstre, og ender opp i Jorhølen. Denne hølen er relativt stor og dyp, og her det finnes flere gode stand- og fiskeplasser. Her er det ikke så rent få fiskere som opp gjennom årene har lykkes med å lande laks. Jorhølen smalner videre av mot nord, og etter en relativt bred nakke, øker farten på vannet igjen i et strykparti. Her i midtpartiet på valdet er det flere spennende, små høler på rekke og rad nedover, og særlig fluefiskeren bør kunne finne seg meget godt tilrette i dette området.

Ramloan fra nord mot syd. Nedre grense er like nedenfor nedre billedkant, og øvre grense omtrent ved bildets øvre høyre hjørne. Foto: A. HamstadEtter strykpartiet på midten av valdet vider elva seg ut, og blir etter hvert mer stilleflytende. Det er fortsatt godt drag i elva på denne delen av valdet, så det lar seg uten problemer gjøre å fiske med alle typer redskap - flue inkludert. Helt nederst på valdet, der det er på det aller bredeste, ligger det en stor stein midt i elva. Her bør man absolutt forsøke å fiske, da det ofte stopper fisk ved denne steinen. Valdet er stort sett lettfisket, men elvebredden er stedvis steinete. På normale vannføringer er det ikke stort behov for vading da man stort sett når de fleste standplasser fra bredden.

Ramloan vald er ikke spesielt kritisk for vannføring, og det vil alltid finnes plasser på valdet som fisker godt uavhengig av om man har lav, middels eller høy vannføring. Valdet passer for, og kan fiskes med alle typer redskap. Fra Jorhølen og nedover vil man oppleve motfiske med alle typer redskap fra motsatt elvebredd.

På valdet er det bygd 2 gapahuker - en på nedre halvdel, og en i øvre del av Jordhølen. Adkomsten til valdet er god, og fra avkjørselen ved RV-700 kjører man nesten helt ned til elvebredden etter en gårds-/skogsbilvei. Videre "transport" skjer til fots fra den skiltede parkeringsplassen Avstanden fra parkering og ned til elva er ca.100 meter.

Når det gjelder overnatting i nærheten av Ramloan så er de nærmeste Retøya og Meieriloftet. Retøya, et lite nedlagt gårdsbruk ligger kun ca. 1,5 km spasertur oppstrøms valdet. M.a.o. en grei liten spasertur i naturskjønne omgivelser langs bredden av Orkla. Hæljenget ligger ca. 2 km nedstrøms valdet. Andre overnattingstilbud finnes ikke langt unna, men man må nok akseptere en ca. 5 til 15 minutters biltur.

Ved å klikke på den etterfølgende linken får du oversikt over ledige fiskekort på Ramloan via vårt online bookingsystem. Her kan du bestille fiskekort direkte. NB! Frem til 1. april 2011 er det kun mulig å kjøpe kort på ukebasis på Ramloan. Fra og med 1. april selges det kort på døgnbasis.

Ramloan. Priser 2011

5 kort pr. døgn + 1grunneierkort = totalt 6 kort/stenger. Tillatt med alle typer redskap. Motfiske forekommer med alle typer redskap. Priser er inkl. 25% m.v.a.

Periode
01.06. - 07.08.
07.08. - 31.08.
Pr. døgn / pers.
300,-
200,-
Pr. uke / pers.

2.100,-

1.400,-

For ytterligere informasjon - klikk her! Her finner du "Generelle kjøpsvilkår" ved bestilling av fiske og overnatting.

© Orklaguiden AS 2010

Tilbake til hovedsiden