Rise Vald

Nedre del av Rise Vald. Nedre grense markert med rød strek. Klikk på bildet for forstørrelse. Foto: A. HamstadI Rennebu, ca. 600 meter oppstrøms Mærk Bru på vestsiden av Orkla avslutter Rise Vald. Valdets øvre grense ligger knapt 1 kilometer lengre opp i elva og her, ved grensen til Haugen vald, starteren en lettfisket og lett tilgjengelig elvestrekning.

Det selges kun 4 kort pr. døgn, + 1 grunn-eierkort - totalt 5 kort. (grunneierkortet kan leies etter avtale), og det kan fiskes med alle typer lovlig redskap, så vel mark som sluk og flue.

Vi tror nok absolutt at den som vil finne seg best til rette på dette valdet, er fluefiskeren. Vannet har jevn og fin fart stort sett over hele valdets utstrekning, og i øvre og nedre del finnes det faste standplasser der det stiller seg opp fisk. Midtpartiet av valdet er nok i stor grad et område som kan betegnes som transportstrekke, men også har fanges det fisk når forholdene er riktige.

Øverst på valdet er det, i tillegg til allerede eksisterende, naturlige standplasser, utlagt steiner som nå ser ut til å fungere godt som stand-/hvileplasser for fisken.Videre har elva i årene etter utbyggingen lagt seg stadig mer mot den østre elvebredden, og djupåra har blitt mer markert. Der det før var bred og relativt stilleflytende, dyp elv, er det nå en lang grus-/steinbanke som gjør det enkelt tilgjengelig å fiske fra denne siden. Videre har draget i vannet har blitt betydelig bedret. Denne øra gjør sitt til at de fleste fluefiskere, uansett ferdighetsnivå, vil kunne få rullet ut snøret på skikkelig vis, samt få god fart på flua.

Øvre halvdel av Rise Vald.  Klikk på bildet for forstørrelse. Foto: A.Hamstad.Videre nedover ble det sommeren 2003 laget en elveforbygning (vises ikke på bildet da denne ligger innunder den bratte bakken ned mot elva - fra steinøra og nedover) som har gjort sitt til at et tidligere nærmest ufiskbart område nå har blitt enkelt tilgjengelig.

Nederst der elveforbygningen slutter ved utløpet av en liten bekk, vider elva seg ut igjen. Her ved "bekkøset" starter det en høl som har vært godt kjent for mange fiskere gjennom lange tider, og som fortsatt er en god fiskeplass. Her ligger det også en nybygd, fin gapahuk som gir ly for vær og vind, samt hvile for trøtte fiskerrygger. Det er også planlagt en gapahuk øverst på valdet, slik at man ikke behøver å stresse opp og ned for å finne skjul.

Valdet er fiskbart på de fleste normale vannføringer, og vi antar at fangster vil komme under de fleste forhold. Motfiske forekommer med alle typer redskap. Deler av valdet kan også by på gode fangster av sjøørret når det drar seg til litt ut på sesongen, og den som ønsker å friste lykken med små, svarte fluer ut over mørke augustnetter, kan nok få mange fine opplevelser her på Rise Vald.

Når det gjelder overnatting i nærheten av Rise Vald, er det nærmeste Lundaløkkja og Nygjerdet samt Solberg. Alle 3 innenfor ca.1 kilometers avstand fra valdet. I tillegg ligger Mærk Leilighet, Høgtun Leilighet, Oppstuggu Høygræva og Hauan, samt Hoff, Bakkin og Ramstad innenfor 3-5 minutters biltur fra valdet, hvilket skulle være svært så overkommelig.

Ved å klikke på den etterfølgende linken får du oversikt over ledige fiskekort på Rise via vårt online bookingsystem. Her kan du betille fiskekort direkte via nettet hvis ønskelig.

Rise Vald er støttespiller til organisasjonen "Elvene rundt Trondheimsfjorden.

 

Priser 2006 - Rise Vald

Ca. 950 meter.Det selges 4 kort/stenger + 1 grunneierkort pr. døgn = totalt 5 stenger. Tillatt med alle typer redskap. Motfiske forekommer. Priser er inkl. 25% m.v.a.

Periode

01.06.-24.06.

24.06.-31.08..
Pr. døgn / pers. (uke)
125,- (875,-)
250,- (1.750,-)
Pr. uke - alle kort

3.500,-

7.000,-

For ytterligere informasjon - klikk her! Her finner du "Generelle kjøpsvilkår" ved bestilling av fiske og overnatting.

© Orklaguiden v. K.O.Mærk 2006

Tilbake til hovedsiden